Prohlášení o ochraně osobních údajů

Datum účinnosti: 1. září 2014

bodykey by NUTRILITETM 

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů popisuje, jak společnost Amway Česká republika, s.r.o., Nad Kazankou 29, 171 00 Praha 7 (dále jen „Amway“), používá osobní údaje, které shromažďuje nebo získává od uživatelů (dále jen „Uživatelé“) bodykey by NUTRILITETM programu na snížení hmotnosti (dále jen „program bodykey“).  Popisují, jak můžeme shromažďovat nebo získávat Vaše osobní údaje, jaké druhy osobních údajů můžeme shromažďovat, jak užíváme, sdílíme a chráníme tyto údaje, jak dlouho tyto údaje uchováváme, jaká jsou Vaše práva a jak nás můžete kontaktovat ohledně naší praxe v oblasti ochrany osobních údajů.

Jak můžeme shromažďovat nebo od Vás získávat Vaše osobní údaje

Registrace. Shromažďujeme Vaše osobní údaje prostřednictvím registračního formuláře a formuláře „Návrh mého plánu“, který vyplňujete a posíláte elektronicky prostřednictvím internetových stránek programu bodykey („Internetové stránky“), když se chcete připojit k bodykey programu na snížení hmotnosti.

Přihlášení jako Uživatel. Když jste přihlášeni na Internetových stránkách jako Uživatel, můžeme shromažďovat Vaše osobní data, např. když si aktualizujete své osobní údaje.

Kontaktování naší společnosti. Můžete se také rozhodnout, že nám své osobní údaje a další informace sdělíte prostřednictvím různých komunikačních kanálů, např. prostřednictvím elektronické pošty, telefonu nebo online formulářů.

Cookies. Pokud jste přihlášeni na Internetové stránky, můžeme používat cookies nebo podobné technologie, které shromažďují určité informace o používání Internetových stránek, když je otevřete, prohlížíte je a používáte je. Cookie je datový soubor umístěný v počítači nebo mobilním zařízení používaném k návštěvě Internetových stránek. Třetím stranám umisťování cookies na Vaše zařízení neumožňujeme.

 • Následující cookie není pro fungování našich Internetových stránek nezbytné a obecně se používá k poskytování, údržbě a zlepšování našich služeb. Toto cookie nepoužíváme bez Vašeho souhlasu.
 Název cookie  Účel
 Google Analytics  Toto cookie se používá ke shromažďování informací o používání našich Internetových stránek návštěvníky. Veškeré údaje shromažďované prostřednictvím tohoto cookie jsou anonymní a nejsou specifické pro daného uživatele. Mezi tyto informace patří počet návštěvníků stránek, odkud návštěvníci pocházejí a které stránky prohlíželi.

 

Cookies můžete v nastavení svého prohlížeče zakázat (například v nabídce „Nastavení“, „Možnosti“ nebo „Možnosti internetu“ ve Vašem prohlížeči).  Vezměte však na vědomí, že některé vlastnosti Internetových stránek nemusejí řádně fungovat, pokud jim zakážete používat cookies. 

Jaké druhy osobních údajů můžeme shromažďovat

Můžeme shromažďovat následující osobní údaje:

 • kontaktní údaje (např. jméno, poštovní nebo e-mailovou adresu, číslo faxu a telefonní číslo)
 • pohlaví, věk
 • rodinný stav, pracovní úvazek (např. plný, částečný)
 • tělesné míry (např. výška, hmotnost)
 • cílová hmotnost
 • uživatelské jméno, heslo
 • bodykey unikátní kód
 • preferované potraviny
 • informace o tělesné aktivitě
 • zprávy ostatním Uživatelům Internetových stránek
 • preferované způsoby komunikace
 • používání internetových stránek, IP adresa, typ prohlížeče a operačního systému.

Ve výjimečných případech můžeme shromažďovat i jiné osobní údaje. Pokud budeme potřebovat zpracovat tyto osobní údaje o Vás, ujistíme se, že pro tento krok existují platné právní důvody (např. Váš výslovný souhlas).

Jak používáme shromažďované osobní údaje

Údaje, které o Vás shromažďujeme, můžeme používat následujícím způsobem:

 • ke správě Vaší registrace
 • k vytvoření a správě Vašeho online účtu a vyřizování Vašich dotazů
 • k poskytování doporučení v oblasti výživy a cvčení
 • ke komunikaci s Vámi
 • k navázání styku mezi Vámi a ostatními Uživateli, popř. návštěvníky Internetových stránek (v závislosti na nastavení Vašeho profilu)
 • k usnadnění Vašeho používání Internetových stránek pomocí cookies (např. k zapamatování přihlašovacích údajů)
 • ke zdokonalování Internetových stránek včetně sledování a monitorování způsobu používání Internetových stránek prostřednictvím cookies, k diagnostice problémů našeho softwaru nebo hardwaru
 • k prosazování smluvních podmínek.

Jak můžeme sdílet osobní údaje

Vaše osobní údaje neprodáváme, nepronajímáme, ani s nimi nijak jinak neobchodujeme. Vaše osobní údaje můžeme sdílet pouze s následujícími subjekty:

 • subjekty v rámci společnosti Amway, kterým je v přiměřené míře nezbytné nebo žádoucí sdělit osobní údaje ze strany příslušné pobočky Amway
 • státní úřady nebo jiné třetí osoby, pokud je to vyžadováno zákonem nebo je to v přiměřené míře nezbytné na ochranu práv, majetku a bezpečnosti jiných osob nebo nás samých.

Jak chráníme osobní údaje

Uplatňujeme příslušná bezpečnostní opatření a používáme technické a organizační zabezpečení určené na ochranu Vámi poskytovaných osobních údajů proti náhodnému, nezákonnému nebo neoprávněnému zničení, ztrátě, pozměnění, přístupu, zveřejnění nebo použití.

Jak dlouho osobní údaje uchováváme

Osobní údaje uchováváme tak dlouho, jak je to nezbytně nutné k plnění účelu, pro který byly získány (viz výše v části „Jak používáme shromažďované osobní údaje“), pokud to zákony nevyžadují jinak. 

Odkazy na další internetové stránky

Internetové stránky mohou obsahovat odkazy na internetové stránky provozované třetími stranami, jejichž praxe v oblasti informací a ochrany osobních údajů se od naší liší. Neneseme odpovědnost za praxi v oblasti informací a ochrany osobních údajů uplatňovanou takovými třetími stranami. Doporučujeme Vám, abyste si přečetli Prohlášení o ochraně osobních údajů na všech internetových stránkách třetích stran, než tyto internetové stránky použijete nebo než poskytnete jakékoli osobní údaje nebo jakékoli jiné informace na takových internetových stránkách nebo jejich prostřednictvím.

Aktualizace tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost Amway si vyhrazuje právo toto Prohlášení o ochraně osobních údajů kdykoli změnit. Pokud Prohlášení o ochraně osobních údajů změníme, budeme aktualizovat datum účinnosti a tyto změny nabudou účinnosti k datu jeho zveřejnění.

Vaše práva

Vaše práva podle platných zákonů mohou zahrnovat přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme, právo na opravu, vymazání nebo blokování takových osobních údajů a právo mít námitky proti určitým způsobům zpracování dat. Pro uplatnění těchto práv je třeba nám zaslat písemnou žádost – naše kontaktní údaje jsou uvedeny níže.

Jak nás kontaktovat

Pokud máte nějaké připomínky nebo dotazy k tomuto Prohlášení o ochraně osobních údajů, pokud byste chtěli aktualizovat údaje, které o Vás máme k dispozici, nebo uplatnit svá práva, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese místní pobočky Amway cz_obchodni@amway.com prostřednictvím kontaktního formuláře. Můžete rovněž napsat na adresu: Amway Česká republika, s.r.o., Nad Kazankou 29, 171 00 Praha 7.